بیمه هنرمندان اتریش !

مدارک عمومی برای دریافت ویزای خود حمایتی اتریش

مدارک مورد نیاز جهت ویزای خود حمایتی تمام موارد زیر باید ارایه بشه تا فرد متقاضی شرایط عمومی اخذ اقامت تمکن مالی اتریش رو داشته باشه....

Continue reading