بیمه هنرمندان اتریش !

پروسه اخذ ویزای جستجوی کار اتریش یا همون جاب سیکر اتریش چگونه است ؟

در ابتدا شما برای ویزای جستجوی کاراتریش، اگر اطلاعات کافی و دقیقی از طی نمودن این پروسه دارید ، میتونید از سفارت اتریش در تهران “وقت سف...

Continue reading

بیمه هنرمندان اتریش !

برای اخذ ویزای جستجوی کار اتریش چه شرایط اولیه نیاز است ؟

شرایط اخذ ویزای جستجوی کار در اتریش شرایط این ویزای بسیار شبیه ویزای جستجوی کار آلمان است. یعنی پارامترهایی مثل سن ، مدرک زبان آلمانی ی...

Continue reading