الحاق همراه بدون ارایه مدرک زبان

الحاق همراه بدون نیاز به مدرک زبان

همراه هنرمند میتونه اصلا در پروسه اپلای مدرک زبان ارایه نکنه. ایشون یکی از کلاینت های ما بودند که بدون ارایه مدرک زبان تونستند به عنوان...
اخذ اقامت همراه هنرمند

اخذ اقامت همراه هنرمند

کارت اقامت منتشر شده باز هم نمونه ای دیگر از اخذ اقامت برای همراه هنرمندی است که بعد از دریافت اقامت هنرمند و مهاجرت وی به اتریش برای ه...

ویزای همراه برای اتریش

تصویر کارت اقامت فوق نمونه دیگه ای از دریافت اقامت برای همراه مهاجر به اتریش هست. دریافت ویزای همراه اتریش بصورت کلی خیلی بستگی به شرای...

ویزای هنرمندی اتریش – عکاس

قبل تر هم نمونه ای از دریافت ویزای هنرمندی اتریش برای عکاس داشته ایم و این کارت هم نمونه ای دیگر باز هم برای هنر عکاسی است. هنر عکاس...

اقامت همراه هنرمندی اتریش

نمونه ای از کارت های اقامت همراه هنرمند که با دریافت مشاور صحیح از طرف تیم ما فرزندان یکی از کلاینت هامون به همراه ایشون همزمان تونست...

ویزای هنرمندان اتریش – عکاس

عکاسی بدو شک هنر هست و اگر کسی این هنر رو در سطح مناسبی بلد باشه و از اون در حال امرار معاش باشه میتونه ویزای هنرمندان اتریش رو دریافت ...

اخذ کارت اقامت هنرمندان – هنر چوب

ایشون یکی از بهترین کلاینت های ما در پروسه همکاری و بعد از مهاجرت بوده اند در حوزه مجسمه و تولید احجام چوبی هنری فعالیت دارند و میشه گف...
دریافت اقامت هنرمندی نقاش

دریافت اقامت هنرمندی نقاش

اینکه نقاشی باشید ولی مدرک آکادمیک در سطح بالا در رشته هنری نقاشی نداشته باشید میتونه پروسه دریافت اقامت هنرمندی رو سخت کنه ولی قطعا کم...