تمکن مالی دانشجویی اتریش

اطلاعات تکمیلی ساپورت یا ساپورتر، تمکن مالی دانشجویی اتریش

تمکن مالی دانشجویی اتریش و در کنار آن داشتن ساپورتر، بخش جدا ناشدنی دریافت ویزای دانشجویی اتریش هستند! به جرات می توان گفت 99% ایرانیان...

Continue reading

عدم قبولی برخی از نامه های دانشگاه پیام نور توسط دانشگاه ملی وین

دانشگاه اصلی شهر وین یا همان دانشگاه ملی وین نامه اشتغال به تحصیل برخی از دانشگاه های پیام نور را قبول ندارد !بر اساس تجارب به دست آم...

Continue reading